NE YAPARIZ

Peyzaj

Peyzaj, çevre içinde yer alan çeşitli karakterdeki doğal ve kültürel elemanların, estetik ve fonksiyonel bir şekilde bir araya getirilip düzenlenmesi sanatıdır.
Buradan anlaşıldığı gibi peyzaj sadece bitki düzenleme değil, aynı zamanda bitkilerin devamlılığını sağlamak için sulama sistemlerinin, görsel ve fonksiyonelliği sağlayabilmek içinse aydınlatma ve sert zemin düzenlemelerinin bir bütün halinde düşünülüp mekan oluşturulmasıdır.

Aslında peyzaj sözcüğü manzara ya da daha doğrusu kır manzarası, kır resmi anlamında, Fransızcadan alınan resim ve fotoğraf sanatına ait bir terimdir. Uygulama alanı zamanla genişleyerek, bir bahçeden çok büyük, birçok bahçeleri, yerleşim alanlarını, korulukları, kırsal alanları içine alacak kadar büyük doğa parçalarının düzenlenmesinden, kent planlama branşına kadar dayanmıştır.

Damla ve Sulama

Sulama suyunun, filtre edilerek süzüldükten sonra, eriyebilir gübre ile veya gübresiz olarak toprak yüzeyine veya içine damlalar halinde verilmesine damla sulama denir. Suyun damlalar halinde verilebilmesi için basıncının düşük olması gerekmektedir.

Bilindiği gibi tarımsal üretimi artırıcı en önemli girdi sulamadır. Ancak çeşitli sulama yöntemlerinin uygulanması belli şartlara bağlıdır. Geleneksel yüzey sulama yöntemleri ancak tesviye edilmiş arazilerde uygulanabilir. Ayrıca suyun bol ve kalite olarak, sulamaya elverişli olması gerekmektedir.

Suyu kıt ve tuzlu olan bölgeler sulama yapmayacak mı? Bu bölgelerin iklimi ve arazisi ekonomik değeri yüksek bitkilerin yetiştirilmesine elverişli ise suyun sorunlu olması ebetteki engel değildir. Ekonomik değeri yüksek bitki, yüksek gelir  sağlayacaktır.  Bunu  elde  edebilmek  için  suyun sorunlarını  ortadan  kaldıran  yeni  bir sulama yöntemi geliştirilmiştir. Dünyada ve ülkemizde giderek yaygınlaşan bu yeni yöntemin adı damla sulamadır. 

Damla Sulama pahalı bir yöntemdir. Ancak az iş gücü gerektirdiği ve otomatik sulama yapmaya imkan verdiği için özellikle ilk yatırım masraflarının fazla olduğu seralarda ve ekonomik değeri yüksek olan bitkilerin yetiştirilmesinde uygulanmaktadır.

Yer Altı Damlaması

Bu sistem sayesinde % 70'e varan su tasarrufu elde edebilirsiniz.
Su tasarrufu sadece maddi açıdan değerli değildir.
Su tasarrufu insanlığın hayatta kalması için özel bir anlam taşımaktadır.
Dünyada mevcut olan suyun sadece üçte biri içilebilir tatlı sudur.
Akdeniz civarındaki yaklaşık 80% içme suyu bahçelere, çim ve tarımsal sulamaya kullanılıyor.
Fakat normal sulama şekliyle çok az miktar su bitkiye ulaşıyor. Ayrıca kökler su gözeneklerini tıkayabiliyor.
Bu problemi ortadan kaldırmak için bizim damlama sulama borularımız özel bir yapımdan geçiyor. Patentli olan bu yapı sayesinde kökler hissedilebilir gözenek bulamadıkları için sulama aralıksız devam edebiliyor.
Damlama sulama borusuyla bitki köküne gerekli suyu ulaştırıyor.
Bu şekilde doğrudan ve yeraltı sulama sistemiyle su kaybı ve buharlaşma söz konusu olmuyor.
Bu sistem hiçbir bakım ve onarım gerektirmez.
Sulanması gereken her bitki de kullanılabilir.

Bitkiler 30% daha fazla büyüyebiliyor.

"Damlama sulama" etkin bir biçimde suyu ve sıvı gübreyi gerektiği yere doğrudan ulaştırır. Aşırı hava değişiminden bile etkilenmez.
Bitkiler suyun nerede olduğunu hissettiğinden damlama sulama sisteminin suladığı bitkiler çok daha büyük ve daha derin köklere sahiptirler.
Dolayısıyla toprağın daha verimli olmasına ve meyvesinin daha güçlü büyümesine katkı sağlar.
Eski sistemlerle karşılaştırıldığında bu sistemin 20% daha güzel ve sağlıklı meyve verildiği görülür.
Ayrıca hortumun devamlı ıslak kalması sebebiyle kireçlenme oluşmaz. Avantajlarından biride şudur ki, sıvı gübre verilmesi gerektiğinde hortumla doğruda bitkiye ulaştırıldığından doğayı ve çevreyi korur.

Otomatik sulama

Otomatik sulama sistemi sayesinde bitkileriniz kendileri için en ideal miktarda suyu, en uygun zamanlarda alarak hayati faaliyetlerini en iyi şekilde devam ettirecek ve en iyi büyüme ve gelişme performansını yakalayacaktır.

Otomatik sulama sistemi sayesinde sizler evinizde olmadığınız zamanlarda bile kontrol cihazınız bahçenizi sulamayı aksatmadan devam edecektir ve sizin de aklınız bahçenizde kalmayacaktır. Böylelikle hem zamandan kazanç sağlayacaksınız hem de suyunuz en ideal şekilde kullanılarak size ekonomik olarak da mutlu edecektir.

Üstelik kontrol cihazınızı bilgisayarınızla da yöneterek evinizde olmadığınız zamanlarda da sulama sisteminizin saatlerini ayarlayabilir ve sulama sisteminizin performansını oradan izleyebilirsiniz.

Özellikle toplu konutlar, siteler, büyük bahçeler, villalar, spor alanları gibi alanlarda kullanılabilecek en ideal sistemdir. İş kaybı ve zaman kaybını rafa kaldıran bu sistem ihtiyacınız olan tüm alanlarda isteğinize bağlı olarak önce projelendirilip daha sonra da uygulaması yapılarak sizler için en güzel ortamlarda yaşam ihtiyacınızı karşılamanızı sağlar.

Yağmurlama sulama sistemleri

Suyu toprak yüzeyine belirli bir basınç altında ince damlacıklar biçiminde, yağmur şeklinde püskürten meme veya başlıkların yer aldığı borulardan oluşan sisteme “Yağmurlama Sulama Yöntemi” adı verilir.

Yağmurlama sulamada su, basınç altında yağmurlama başlıklarına iletilerek yapay bir yağmur halinde arazi yüzeyine uygulanır.

Suyu toprağa yağmur şeklinde püskürten meme ve başlıklardan oluşan sisteme yağmurlama denir.

Yöntemin uygulanabilmesi için ana boru ve lateral hatlardan oluşan bir su iletim sistemine ve basıncı sağlayan bir sisteme gerek vardır. Basınç genellikle pompaj birimi ile sağlanmaktadır. Sistemi yağmurlama başlıkları tamamlar. Sulanacak bitkiye, toprağa ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişik tiplerde yağmurlama başlığı kullanılır.